β-Amyloid (pE3 Peptide) (D5N5H) Rabbit mAb

Dodatkowe informacje

Producent

Cell Signaling Technology

Wielkość

100 ul

Opis

https://www.cellsignal.com/products/14975.html