Przeciwciała pierwszorzędowe, St. John's Laboratory