COVID-19

Aby szybko pokonać SARS-CoV-2 i zatrzymać epidemię COVID-19, szczególnie ważne jest opracowanie skutecznych metod rozpoznania i leczenia.
Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami, które pozwolą na detekcję wirusa, a także pomogą odkryć mechanizm infekcji wirusowej oraz przyspieszyć badania i rozwój testów, szczepionek i leków terapeutycznych.


Systemy do pobierania i transportu materiału biologicznego oraz stabilizacji kwasów nukleinowych.

 

 

 

 

 

 

Total Nucleic Acid Preservation Tubes (Norgen Biotek, Cat. 69200)
Probówki z buforem zabezpieczającym kwasy nukleinowe (w tym wirusowe RNA) przed degradacją.

Saliva RNA Collection and Preservation Devices (Norgen Biotek, Cat. RU53800)
System do pobierania śliny i konserwacji DNA.

 • Nieinwazyjne, przyjazne dla użytkownika pobieranie śliny.
 • Zakonserwowane RNA jest stabilne do 2 miesięcy w temperaturze pokojowej.
 • System jest kompatybilny z większością metod izolacji RNA.
 • Dostępna wersja CE-IVD.

Wymazówki przeznaczone do pobierania materiału biologicznego.

 • Łatwe i skuteczne pobieranie wymazów z nosa, jamy ustnej, śliny i innych powierzchni.
 • Pakowane sterylnie.
 • Wacik wykonany z włókien nylonowych.

Zestawy do izolacji i oczyszczania RNA (w tym wirusowego RNA)

Monarch® Total RNA Miniprep Kit (New England Biolabs, #T2010)

 • Zestaw jest odpowiedni do izolacji całkowitego RNA różnego rodzaju materiału m.in. z komórek, tkanek, bakterii, drożdży, roślin, krwi, śliny, bloczków parafinowych.
 • Efektywna izolacja całkowitego RNA, w tym mikro RNA ( ≥20 pz).
 • Szybki i prosty protokół. Elucja możliwa już od 30ul.
 • Skuteczne usuwanie genomowego DNA (dzięki dołączonym kolumienkom oraz DNAzie I).
 • Dołączona Proteinaza K (konieczna do izolacji RNA z tkanek i krwi) oraz RNA Protection Reagent zabezpieczający RNA przed degradacją .
 • RNA wysokiej jakości i czystości, odpowiednie m.in. do RT-qPCR, RT-PCR, mikromacierzy, sekwencjonowania RNA i innych zastosowań.
 • Dostępny protokół do oczyszczania RNA z wymazówek z ust, nosa, gardła.

Total RNA Purification Kit (Norgen Biotek, Cat. 17200, 37500, 17250)
Uniwersalny zestaw do izolacji całkowitego RNA (w tym mikro RNA)

 • Efektywna izolacja mikro RNA niezależnie od wysycenia parami GC.
 • Szybki i prosty protokół.
 • RNA wysokiej jakości i czystości, odpowiednie m.in. do qRT-PCR, mikromacierzy, NGS (w tym do sekwencjonowania małych RNA) i innych zastosowań.
 • Zestaw jest odpowiedni do izolacji całkowitego RNA z szerokiej gamy próbek, w tym komórek, bakterii, drożdży, wirusów, krwi  i innych.
 • Dostępny protokół do oczyszczania RNA z wymazówek z ust, nosa, gardła.
 • Dostępna wersja CE-IVD.

Total RNA Purification 96-Well Kit (Norgen Biotek, Cat. 24300, 24350, 24370)

 • Zestaw przeznaczony jest szybkiej i wydajnej izolacji wysokiej jakości i czystości całkowitego RNA (w tym miRNA).
 • Format płytki na 96 prób został zaprojektowany z myślą o dużej przepustowości i automatyzacji.
 • Dostępna wersja CE-IVD.

Saliva/Swab RNA Purification Kit (Norgen Biotek, Cat. 69100)

 • Zestaw przeznaczony do izolacji wysokiej jakości RNA, w tym wirusowego RNA, ze śliny i wymazów, takich jak wymazy z jamy nosowo-gardłowej i gardła.
 • Dostępna wersja CE-IVD.

Saliva/Swab RNA Purification 96-Well Kit (Norgen Biotek, Cat. 69300)

 • Zestaw przeznaczony do izolacji wysokiej jakości RNA, w tym wirusowego RNA, ze śliny i wymazów, takich jak wymazy z jamy nosowo-gardłowej i gardła.
 • Format płytki na 96 prób został zaprojektowany z myślą o dużej przepustowości i automatyzacji.
 • Dostępna wersja CE-IVD.

Detekcja SARS-CoV-2 oparta na metodzie LAMP oraz RT-qPCR

SARS CoV 2 Rapid Colorimetric LAMP Assay Kit (New England Biolabs, #E2019S)
Zestaw przeznaczony do szybkiego kolorymetrycznego testu na SARS-CoV-2, oparty na metodzie LAMP.

Właściwości zestawu:

 • Metoda oparta na LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification) pozwala na proste i szybkie wykrywanie SARS-CoV-2. Sprawdź publikację oraz notę aplikacyjną.
 • Łatwa detekcja i prosta interpretacja wyników dzięki zmianie koloru roztworu z różowego na żółty.
 • Zestaw zawiera zoptymalizowaną mieszankę starterów ukierunkowaną na regiony N i E genomu SARS-CoV-2.
 • Zoptymalizowana mieszanina Bst 2.0 WarmStart DNA Polymerase oraz nowej termostabilnej odwrotnej transkryptazy (WarmStart RT) zwiększa specyficzność i wydajność reakcji.
 • Format master mix upraszcza protokół i pozwala na przeprowadzenie reakcji LAMP lub RT-LAMP w jednym kroku.
 • Włączenie dUTP i UDG do mieszaniny zmniejsza możliwość przenoszenia zanieczyszczeń.
 • Załączone niezbędne kontrole pozwalają na zweryfikowanie wyników.
 • Ustawienie reakcje w temperaturze pokojowej (25°C).
 • Krótki czas analizy (30 min.) oraz możliwość prowadzenia reakcji w stałej temperaturze (65°C) na prostym urządzeniu grzewczym, bez konieczność stosowania termocyklera.
 • Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.
Zestaw pozwala na łatwą detekcję dzięki prostej zmianie koloru. Zastosowano specjalny bufor, którego zabarwienie zmienia się na skutek zmiany pH. W wyniku aktywności polimerazy w reakcji LAMP dochodzi do produkcji protonów, co skutkuje spadkiem pH i zmianą koloru roztworu z różowego na żółty.
Pozytywne wykrycie sekwencji RNA SARS-CoV-2 jest wskazywane żółtym kolorem (nastąpiła amplifikacja, uwolnienie protonów i zależna od pH zmiana koloru z różowego na żółty). Wynik negatywny jest oznaczony różowym kolorem (nie nastąpiła amplifikacja, brak uwolnionych protonów i brak zmiany koloru).
Całkowity czas reakcji wynosi 30 minut i wymaga tylko prostego urządzenia grzewczego, które może osiągnąć 65°C.

2019-nCoV TaqMan RT-PCR Kit (Norgen Biotek, Cat. TM67100, TM67120)
Zestaw do wykrywania SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19.

Wygodny w użyciu format zawierający wszystko, co jest potrzebne do detekcji (primery/ sondy, One-Step RT-PCR Master Mix, kontrola pozytywna, woda wolna od nukleaz).


2019-nCoV Primer & Probe Mixes (Norgen Biotek, Cat. TM67101)
Mieszanka primerów i sond opracowana przez CDC (Centrum Kontroli i Prewencji Chorób).
Wstępnie zmieszany, gotowy do użycia format w trzech niezależnych fiolkach (2019-nCoV_N1, 2019-nCoV_N2 oraz RNAse P Probe/Primer Mixes).

2019-nCoV RT-PCR Positive Control (Norgen Biotek, Cat. PC67102)
Kontrola pozytywna dla SARS-CoV-2. Zawiera markery 2019-nCoV (N1 i N2) i RNazę P (kontrola wewnętrzna).
WarmStart® Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA) (NEB #M1800)

 • Metoda oparta na LAMP może być wykorzystana do szybkiego wykrywania koronawirusa (COVID-19). Sprawdź publikację oraz notę aplikacyjną.
 • Łatwa detekcja dzięki prostej zmianie koloru roztworu z różowego na żółty.
 • Ustawienie reakcje w temperaturze pokojowej.
 • Zoptymalizowana mieszanina Bst 2.0 WarmStart DNA Polymerase oraz nowej termostabilnej odwrotnej transkryptazy (WarmStart RT) zwiększa specyficzność i wydajność reakcji.
 • Format master mix upraszcza protokół i pozwala na przeprowadzenie reakcji LAMP lub RT-LAMP w jednym kroku.

One-Step RT-qPCR Kit

 • Wysoka czułość, powtarzalność i specyficzność.
 • Format master mix upraszcza protokół i pozwala na przeprowadzenie reakcji w jednym kroku.
 • Zastosowanie nowej termostabilnej odwrotnej transkryptazy (WarmStart RT) zwiększa specyficzność i wydajność reakcji.
 • Bufor zabarwiony na błękitno ułatwia nanoszenie

Luna Cell Ready Lysis Module
Zestaw pozwala na pominięcie etapu oczyszczania RNA i przejście do analizy RT-qPCR lub LAMP bezpośrednio z lizatu komórkowego.

 • Prosty i szybki protokół. Liza komórek, uwolnienie RNA, usuwanie genomowego DNA w 15 min.
 • Mniejsza utrata materiału w porównaniu do innych, alternatywnych metod ekstrakcji RNA.
 • Skuteczna liza w przedziale od 10 do 100 000 komórek.
 • Dostępny w zestawie z Luna One-Step RT-qPCR. Kompatybilny z innymi zestawami RT-qPCR.

Produkty do sekwencjonowania Oxford Nanopore Technologies®
Następujące odczynniki są zalecane w wielu protokołach sekwencjonowania COVID-19 , w tym w “PCR tiling of COVID-19 virus” oraz w protokole ARTIC:


Cell Signaling Technology oferuje zwalidowane przeciwciała oraz związki, które mogą pomóc odkryć mechanizm infekcji wirusowej oraz przyspieszyć badania i rozwój testów i leków terapeutycznych.

Detection Kits and Assays

NOWOŚĆ! SARS-CoV-2 Spike Protein Serological IgG ELISA kit (Cell Signaling Technology, #20154).
Zestaw pozwala na wykrycie w próbkach surowicy lub osocza ludzkich przeciwciał IgG skierowanych przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 (białku S). IgG jest najliczniejszą immunoglobuliną wytwarzaną w odpowiedzi na antygen i jest utrzymywana w organizmie po początkowej ekspozycji w celu uzyskania długotrwałej odpowiedzi.

Właściwości zestawu:
• Wykrywanie ludzkich przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2 w próbkach surowicy lub osocza
• W 100% pozytywny wynik przy badaniu z potwierdzonymi próbkami dodatnimi
• W 95,2% ujemny wynik przy badaniu z potwierdzonymi próbkami ujemnymi
• Zestaw obejmuje WSZYSTKIE niezbędne składniki, w tym płytkę powleczoną antygenem, bufory, odczynniki do wykrywania oraz kontrole pozytywne i negatywne
• Detekcja kolorymetryczna
• Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego


Patient Testing: Patient samples were tested using the SARS-CoV-2 Spike Protein Serological IgG ELISA Kit #20154. Serum or plasma was obtained from donors who had been diagnosed with SARS-CoV-2 (confirmed positive n=17) or from uninfected donors collected prior to the SARS-CoV-2 outbreak (confirmed negative n= 62). Samples were heat-inactivated (56°C for 30 min) and diluted 1:800 prior to running the assay, as described in the attached protocol. Samples were considered positive, negative, or inconclusive based on the criteria described in the “Data Analysis” section of the attached protocol. Positive percent agreement (PPA) and negative percent agreement (NPA) were calculated from these data.


Intra-Assay Precision: Three different serum samples were each tested in 16 replicates using a single assay kit of SARS-CoV-2 Spike Protein Serological IgG ELISA #20154. Intra-assay CV (%) was calculated for each sample, and each replicate was correctly identified as being positive or negative when compared to the Negative Control using the cutoff criteria described in the attached protocol.


Przeciwciała

Human ACE2

Human Immunoglobulin


Białka rekombinowane


Przeciwciała i odczynniki do badania odpowiedzi gospodarza na infekcję wirusową.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Viral-Entry-2.png

Viral Entry, Replication and Transcription
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Virus-detection-2.png

Virus Detection and Innate Immune Activation
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Immune-response-2.png
Adaptive Immune Response
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Viral-Factors-2.png
Type I Interferon and Viral Restriction Factors
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Cytokines-2.png
Cytokines and Inflammation
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Cell-Death-2.png
Cell Death and Viability
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Fibrosis.png

Fibrosis
   


St. John’s Laboratory oferuje przeciwciała oraz związki, które mogą pomóc odkryć mechanizm infekcji wirusowej oraz przyspieszyć badania i rozwój testów i leków terapeutycznych.

Nazwa
Nr.kat.
Aplikacja
Recombinant anti-2019-nCoV NP ScFv antibody
STJ61042
ELISA
Anti-2019-nCoV NP antibody
STJ61041
ELISA
Anti-2019-nCoV S1 antibody
STJ61040
ELISA, WB
Anti-MERSC-CoV Spike Protein antibody
STJ140102
WB
Anti-Recoverin antibody
STJ95402
ELISA, IF, IHC, WB
2019-nCoV S2 Protein (Mammalian, C-Fc)
STJ61027
Calibrator or standard.
2019-nCoV S Protein NTD (Mammalian, C-6His)
STJ61019
Calibrator or standard.
2019-nCoV S1 Protein CTD (Mammalian, N-8His-Flag)
STJ61018
Calibrator or standard.     
2019-nCoV S1 Protein (Mammalian, C-6His)
STJ61017
Calibrator or standard.
2019-nCoV S1 Protein (Mammalian, non-tag)
STJ61016
Calibrator or standard.
2019-nCoV S1 Protein (Mammalian, C-Fc)
STJ61015
Calibrator or standard.
2019-nCoV S1 Protein_Mammalian, C-mFc)
STJ61014
Calibrator or standard. 
2019-nCoV S Protein RBD-SD1 (Mammalian, C-6His)
STJ61012
Calibrator or standard.
2019-nCoV S Protein RBD-SD1 (Mammalian, C-mFc)
STJ61011
Calibrator or standard.
2019-nCoV S Protein RBD (Mammalian, C-6His)
STJ61010
Calibrator or standard.
2019-nCoV S Protein RBD_Mammalian, C-mFc)
STJ61009
Calibrator or standard.
2019-nCoV 3C-like Proteinase (E. coli, N-6His)
STJ61000
 
Anti-CoV OC43 antibody
STJ400092
ELISA
Anti-CoV OC43 antibody
STJ400091
ELISA