Nasi partnerzy – Norgen Biotek


Norgen Biotek został założony w 1998 roku. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości zestawów do oczyszczania kwasów nukleinowych oraz białek. Jakość jest wiodącą zasadą firmy, Norgen Biotek posiada certyfikaty jakości ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 15189. Na przestrzeni lat Norgen Biotek otrzymał wiele nagród, w tym „Innovation Leader Award 2003”. Firmę uznano za jedną z 10 najlepszych z branży nauk przyrodniczych w Kanadzie.

Technologia wykorzystywana przez Norgen Biotek.

Norgen Biotek opracował unikalną technologię oczyszczania kwasów nukleinowych na kolumienkach. W złożach wypełniających kolumny zastosowano węglik krzemu (Silicon-Carbide, SiC). Tradycyjna technologia oparta na krzemionce wykazuje tendencję do wychwytywania RNA o wysokiej zawartości GC oraz fragmentów RNA o dużej masie cząsteczkowej. Technologia stworzona przez Norgen Biotek, oparta na węgliku krzemu, wykazuje jednakowe powinowactwo wiązania dla wszystkich rodzajów RNA, w tym małych RNA (200 pz lub mniejszych). Daje to badaczom pełny obraz prawdziwego profilu RNA w badanej próbce i pozwala uniknąć fałszywie ujemnych wyników, które mogłyby być spowodowane błędem wynikającym z oczyszczania z użyciem kolumienek ze złożem krzemionkowym. Technologia oparta na SiC umożliwia też wydajną izolację RNA nawet z niewielkiej ilości materiału.

Top 5 Reasons to Choose Silicon Carbide RNA Extraction Technology

  • Broad spectrum RNA binding
  • High Sensitivity
  • Carrier RNA-free extraction
  • Phenol/chloroform-free extraction
  • Virus inactivating buffers

 

Innowacyjność technologii opracowanej przez Norgen Biotek, została doceniona przez National Research Council. Firmie przyznano prestiżową nagrodę „Innovation Leader Award for 2003”.

Bufory służące do ekstrakcji RNA nie wykorzystują fenolu/chloroformu, ani żadnych innych niebezpiecznych substancji, a zatem wyekstrahowane RNA będzie wysokiej jakości, gotowe do bezpośredniego zastosowania w dalszych aplikacjach, takich jak sekwencjonowanie, RT-qPCR i inne.

Rozwiązania wprowadzane przez Norgen Biotek pozwalają stworzyć zestawy  pozwalające na szybkie i wydajne oczyszczanie kwasów nukleinowych o najwyższej jakości i czystości.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i unikalnych technologii opracowano ponad 200 zestawów do oczyszczania RNA, DNA i białka z różnego rodzaju materiału.

W swojej ofercie Norgen Biotek posiada m.in.:


Sprawdź pełną ofertę produktów Norgen Biotek.

RNA Clean-Up and Concentration Kits

FFPE RNA and microRNA Extraction

Nr. kat.
Nazwa
Wielkość
25300
FFPE RNA Purification Kit
50 preps
25400
FFPE RNA Purification 96-Well Kit 
2 x 96-well plates

Environmental RNA

Nr. kat.
Nazwa
Wielkość
25800, 31350, 25850, 31900
Plant/Fungi Total RNA Purification Kit
50 preps, 100 preps, 250 preps, 2 x 96-well plates
54700
Plant microRNA Purification Kit
25 preps
27750
Soil Total RNA Purification Kit
50 preps

Stool RNA Purification

Nr. kat.
Nazwa
Wielkość
49500
Stool Total RNA Purification Kit
50 preps

Saliva / Swab RNA Purificationn Kits

Urine RNA and microRNA Purification