Nowości New England BioLabs


Nowości z serii NEBNext®:
NEBNext® rRNA Depletion Kit (Bacteria)
NEBNext® rRNA Depletion Kit (Bacteria) with RNA Sample Purification Beads
NEBNext Direct® Genotyping Solution
NEBNext® Globin & rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat)
NEBNext® Globin & rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat) with RNA Sample Purification Beads
NEBNext® Companion Module for Oxford Nanopore Technologies® Ligation Sequencing
Inne nowości:
NEBExpress™ Ni Resin
NEBExpress Ni Spin Columns
TriDye™ Ultra Low Range DNA Ladder 1 kb Plus DNA Ladder for Safe Stains
Q5U™ Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase
Template Switching RT Enzyme Mix
Monarch® Genomic DNA Purification Kit
Quick CIP

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi najnowszymi produktami New England Biolabs.


Polecane nowości

NEBNext® Enzymatic Methyl-seq Kit
NEBNext® Enzymatic Methyl-seq Conversion Modul

NEBNext Enzymatic Methyl-seq (EM-seq ™) to nowa metoda identyfikacji 5-mC and 5-hmC. Jest to skuteczna alternatywa dla analizy metylomu opartej na sekwencjonowaniu z wykorzystaniem konwersji bisulfitowej.

Powszechnie stosowane sekwencjonowanie metodą opartą na konwersji bisulfitowej uszkadza DNA, powodując jego fragmentację, utratę i zafałszowanie wyników. W przeciwieństwie do tego, konwersja enzymatyczna wykorzystana w zestawie NEB minimalizuje uszkodzenie DNA i przez to jest bardziej skuteczna.

• Doskonała czułość wykrywania 5-mC i 5-hmC.
• Większa wydajność mapowania.
• Bardziej jednolity zasięg GC.
• Wykrywanie większej liczby CpG przy mniejszej liczbie odczytów sekwencji.
• Jednolita dystrybucja dinukleotydów.
• Moduł konwersji dostępny również osobno.

Dowiedz się więcej…


Exo-CIP™ Rapid PCR Cleanup Kit

• Błyskawiczne oczyszczanie reakcji PCR z primerów i dNTP.
• Oszczędzaj czas dzięki 5-minutowemu protokołowi.
• Inaktywacja termiczna w ciągu 1 minuty w temperaturze 80°C.
• Kompatybilny z powszechnie używanymi buforami.
• Produkt PCR może być stosowany bezpośrednio w dalszych aplikacjach.

Dowiedz się więcej …