Nasi partnerzy – ABclonal Technology


ABclonal Technology powstało w 2011 roku w Massachusetts. Firma specjalizuje się w produkcji przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych a także zestawów ELISA oraz enzymów wykorzystywanych w biologii molekularnej.
Opracowana przez ABclonal unikatowa platforma SMab TM umożliwia produkcję rekombinowanych króliczych przeciwciał monoklonalnych o wysokim powinowactwie i specyficzności, znacznie przewyższając możliwości produkcyjne tradycyjnych technologii. Każde z przeciwciał oferowanych przez ABclonal przeszło kompleksowy proces walidacji w ich laboratoriach.

Rabbit mAb
Rabbit pAb
Modification Ab
KO validation
Secondary antibodies
Rabbit mAb pairs
Multiplex assay
Custom immunoassay development
CD antigen
Fc & Fc receptor
Immune checkpoint
Cytokines & Cytokine receptor
RNA & DNA modifying enzymes
PCR & RT-PCR

qPCR & RT-qPCR
Ligase & Endonuclease & seamless Cloning
DNA library Prep Kits
RNA library Prep Kits

Adaptors

Sprawdź pełną ofertę produktów ABclonal Technology