COVID-19

Aby szybko pokonać SARS-CoV-2 i zatrzymać epidemię COVID-19, szczególnie ważne jest opracowanie skutecznych metod rozpoznania i leczenia.
Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami, które pozwolą na detekcję wirusa, a także pomogą odkryć mechanizm infekcji wirusowej oraz przyspieszyć badania i rozwój testów, szczepionek i leków terapeutycznych.


Systemy do pobierania i transportu materiału biologicznego oraz stabilizacji kwasów nukleinowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Nucleic Acid Preservation Tubes (Norgen Biotek, Cat. 69200)
Probówki z buforem zabezpieczającym kwasy nukleinowe (w tym wirusowe RNA) przed degradacją.

Saliva RNA Collection and Preservation Devices (Norgen Biotek, Cat. RU53800)
System do pobierania śliny i konserwacji RNA.
System do pobierania i zabezpieczania śliny oraz stabilizacji RNA zapewnia łatwy w użyciu, nieinwazyjny i bezpieczny sposób pobierania próbek, jednocześnie inaktywując wirusa SARS-CoV-2. Czyni to próbkę niezakaźną, co zapewnia bezpieczniejszy i łatwiejszy transport i przechowywanie. Zmniejsza to również ryzyko infekcji wśród personelu laboratorium. Bufor konserwujący stabilizuje RNA od momentu pobrania śliny, zachowując jego integralność w temperaturze pokojowej, bez ryzyka degradacji. System jest doskonałą alternatywą dla wymazów z nosa, gardła i jamy ustnej w celu wykrywania COVID-19. Więcej informacji dostępnych tutaj.

Saliva Samples: A Viable Alternative to Nasopharyngeal Swabs
Which COVID test should you take?
Noty aplikacyjne:
1. Tested on SARS-CoV-2 virus
App Note 94: Inactivation of Coronavirus in Samples using Norgen’s Saliva RNA Preservative

2. App Note 93: Viral Inactivation Using Norgen’s Total Nucleic Acid Preservative and Norgen’s Saliva RNA Preservative

Wymazówki przeznaczone do pobierania materiału biologicznego.

 • Łatwe i skuteczne pobieranie wymazów z nosa, jamy ustnej, śliny i innych powierzchni.
 • Pakowane sterylnie.
 • Wacik wykonany z włókien nylonowych.


Zestawy do izolacji i oczyszczania RNA (w tym wirusowego RNA)

Monarch® Total RNA Miniprep Kit (New England Biolabs, #T2010)

 • Zestaw jest odpowiedni do izolacji całkowitego RNA różnego rodzaju materiału m.in. z komórek, tkanek, bakterii, drożdży, roślin, krwi, śliny, bloczków parafinowych.
 • Efektywna izolacja całkowitego RNA, w tym mikro RNA ( ≥20 pz).
 • Szybki i prosty protokół. Elucja możliwa już od 30ul.
 • Skuteczne usuwanie genomowego DNA (dzięki dołączonym kolumienkom oraz DNAzie I).
 • Dołączona Proteinaza K (konieczna do izolacji RNA z tkanek i krwi) oraz RNA Protection Reagent zabezpieczający RNA przed degradacją .
 • RNA wysokiej jakości i czystości, odpowiednie m.in. do RT-qPCR, RT-PCR, mikromacierzy, sekwencjonowania RNA i innych zastosowań.
 • Dostępny protokół do oczyszczania RNA z wymazówek z ust, nosa, gardła.

Total RNA Purification Kit (Norgen Biotek, Cat. 17200, 37500, 17250)
Uniwersalny zestaw do izolacji całkowitego RNA (w tym mikro RNA)

 • Efektywna izolacja mikro RNA niezależnie od wysycenia parami GC.
 • Szybki i prosty protokół.
 • RNA wysokiej jakości i czystości, odpowiednie m.in. do qRT-PCR, mikromacierzy, NGS (w tym do sekwencjonowania małych RNA) i innych zastosowań.
 • Zestaw jest odpowiedni do izolacji całkowitego RNA z szerokiej gamy próbek, w tym komórek, bakterii, drożdży, wirusów, krwi  i innych.
 • Dostępny protokół do oczyszczania RNA z wymazówek z ust, nosa, gardła.
 • Dostępna wersja CE-IVD.

Total RNA Purification 96-Well Kit (Norgen Biotek, Cat. 24300, 24350, 24370)

 • Zestaw przeznaczony jest szybkiej i wydajnej izolacji wysokiej jakości i czystości całkowitego RNA (w tym miRNA).
 • Format płytki na 96 prób został zaprojektowany z myślą o dużej przepustowości i automatyzacji.
 • Dostępna wersja CE-IVD.

Saliva/Swab RNA Purification Kit (Norgen Biotek, Cat. 69100)

 • Zestaw przeznaczony do izolacji wysokiej jakości RNA, w tym wirusowego RNA, ze śliny i wymazów, takich jak wymazy z jamy nosowo-gardłowej i gardła.
 • Dostępna wersja CE-IVD.

Saliva/Swab RNA Purification 96-Well Kit (Norgen Biotek, Cat. 69300)

 • Zestaw przeznaczony do izolacji wysokiej jakości RNA, w tym wirusowego RNA, ze śliny i wymazów, takich jak wymazy z jamy nosowo-gardłowej i gardła.
 • Format płytki na 96 prób został zaprojektowany z myślą o dużej przepustowości i automatyzacji.
 • Dostępna wersja CE-IVD.

Detekcja SARS-CoV-2 oparta na metodzie LAMP oraz RT-qPCR

SARS CoV 2 Rapid Colorimetric LAMP Assay Kit (New England Biolabs, #E2019S)
Zestaw przeznaczony do szybkiego kolorymetrycznego testu na SARS-CoV-2, oparty na metodzie LAMP.

Właściwości zestawu:

 • Metoda oparta na LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification) pozwala na proste i szybkie wykrywanie SARS-CoV-2. Sprawdź publikację oraz notę aplikacyjną.
 • Łatwa detekcja i prosta interpretacja wyników dzięki zmianie koloru roztworu z różowego na żółty.
 • Zestaw zawiera mieszankę starterów ukierunkowaną na regiony N i E genomu SARS-CoV-2, co gwarantuje optymalną czułość i specyficzność.
 • Zoptymalizowana mieszanina Bst 2.0 WarmStart DNA Polymerase oraz nowej termostabilnej odwrotnej transkryptazy (WarmStart RT) zwiększa specyficzność i wydajność reakcji.
 • Format master mix upraszcza protokół i pozwala na przeprowadzenie reakcji LAMP lub RT-LAMP w jednym kroku.
 • Załączone niezbędne kontrole pozwalają na zweryfikowanie wyników.
 • Włączenie dUTP oraz glikozylazy uracylowej DNA (UDG) do mieszaniny zmniejsza możliwość przenoszenia zanieczyszczeń.
 • Mieszanina zawiera chlorowodore guanidyny ((GuHCl), który zwiększa szybkość i czułość reakcji RT-LAMP.
 • Ustawienie reakcje w temperaturze pokojowej (25°C).
 • Krótki czas analizy (30 min.) oraz możliwość prowadzenia reakcji w stałej temperaturze (65°C) na prostym urządzeniu grzewczym, bez konieczność stosowania termocyklera.
 • Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.
Zestaw pozwala na łatwą detekcję dzięki prostej zmianie koloru. Zastosowano specjalny bufor, którego zabarwienie zmienia się na skutek zmiany pH. W wyniku aktywności polimerazy w reakcji LAMP dochodzi do produkcji protonów, co skutkuje spadkiem pH i zmianą koloru roztworu z różowego na żółty.
Pozytywne wykrycie sekwencji RNA SARS-CoV-2 jest wskazywane żółtym kolorem (nastąpiła amplifikacja, uwolnienie protonów i zależna od pH zmiana koloru z różowego na żółty). Wynik negatywny jest oznaczony różowym kolorem (nie nastąpiła amplifikacja, brak uwolnionych protonów i brak zmiany koloru).
Całkowity czas reakcji wynosi 30 minut i wymaga tylko prostego urządzenia grzewczego, które może osiągnąć 65°C.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie NEB-LAMP-COVID_2-1.png

 

2019-nCoV TaqMan RT-PCR Kit (Norgen Biotek, Cat. TM67100, TM67120)
Zestaw do wykrywania SARS-CoV-2, w oparciu o test RT-qPCR i protokoły opracowany przez CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób).

 • Wygodny w użyciu format master mix zawierający wszystko, co jest potrzebne do detekcji (primery/ sondy, One-Step RT-PCR Master Mix, kontrola pozytywna, woda wolna od nukleaz).
 • Dostępna wersja CE-IVD.

COVID-19 TaqMan RT-PCR Kit (E/RdRP genes) (Norgen Biotek, Cat. TM67200)
Zestaw do wykrywania SARS-CoV-2, w oparciu o test RT-qPCR i protokół Charité/Berlin (geny E/RdRP) zalecany przez WHO.

 • Wygodny w użyciu format master mix zawierający wszystko, co jest potrzebne do detekcji (primery/ sondy, One-Step RT-PCR Master Mix, kontrola pozytywna, woda wolna od nukleaz).
 • Dostępna wersja CE-IVD.

COVID-19 TaqMan RT-PCR Kit (N/ORF1ab genes) (Norgen Biotek, Cat. TM67300)
2-genowe test RT-qPCR zaprojektowane do wykrywania fragmenty sekwencji genów (np. ORF1ab, N-Gen) specyficznych tylko dla wirusa SARS-CoV-2 odpowiadającego za COVID-19.

 • Wygodny w użyciu format master mix zawierający wszystko, co jest potrzebne do detekcji (primery/ sondy, One-Step RT-PCR Master Mix, kontrola pozytywna, woda wolna od nukleaz).

Komponenty i dodatki do detekcji SARS-CoV-2 opartej na metodzie LAMP oraz RT-qPCR

 

WarmStart® Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA) (New England Biolabs #M1800)
Mieszanina przeznaczona do amplifikacji techniką LAMP.

 • Metoda oparta na LAMP może być wykorzystana do szybkiego wykrywania koronawirusa (COVID-19). Sprawdź publikację oraz notę aplikacyjną.
 • Łatwa detekcja dzięki prostej zmianie koloru roztworu z różowego na żółty.Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie LAMP.png
 • Zoptymalizowana mieszanina Bst 2.0 WarmStart DNA Polymerase oraz nowej termostabilnej odwrotnej transkryptazy (WarmStart RT) zwiększa specyficzność i wydajność reakcji.
 • Format master mix upraszcza protokół i pozwala na przeprowadzenie reakcji LAMP lub RT-LAMP w jednym kroku.
 • Ustawienie reakcje w temperaturze pokojowej.
 • Metoda LAMP jest coraz częściej wykorzystywana, jako alternatywa dla qPCR.

WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix with UDG (New England Biolabs, #M1804)
Mieszanina przeznaczona do amplifikacji techniką LAMP.

 • Włączenie dUTP oraz glikozylazy uracylowej DNA (UDG) do mieszaniny (#M1800) zmniejsza możliwość przenoszenia zanieczyszczeń.

WarmStart LAMP Kit (DNA & RNA) (New England Biolabs, #E1700)
Mieszanina przeznaczona do fluorescencyjnego testu LAMP.

Luna® RT-qPCR Kits (New England Biolabs)
Zestawy przeznaczone do reakcji RT-qPCR.

 • Zoptymalizowana mieszanina zapewnia wyjątkową czułość, powtarzalność i specyficzność reakcji RT-qPCR.
 • Format master mix upraszcza protokół i pozwala na przeprowadzenie reakcji w jednym kroku.
 • Zastosowanie nowej termostabilnej odwrotnej transkryptazy (WarmStart RT) zwiększa specyficzność i wydajność reakcji.
 • Zestaw zawiera wszystko, co jest wymagane do przeprowadzenia reakcji (z wyjątkiem primerów/sond i matrycy RNA).
 • Mieszaniny reakcyjne zawierają również dUTP, który zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń.
 • Bufor zabarwiony na błękitno ułatwia nanoszenie.
 • Dostępna wersja z UDG (#M3019) oraz bez ROX (#E3007).
 • Zestawy sprawdzone pod kątem detekcji SARS-CoV-2. Sprawdź notę aplikacyjną oraz dostępne publikacje.

Dostępne zestawy:

Polecamy. Luna Cell Ready Lysis Module
Zestaw pozwala na pominięcie etapu oczyszczania RNA i przejście do analizy RT-qPCR lub LAMP bezpośrednio z lizatu komórkowego.

 • Prosty i szybki protokół. Liza komórek, uwolnienie RNA, usuwanie genomowego DNA w 15 min.
 • Mniejsza utrata materiału w porównaniu do innych, alternatywnych metod ekstrakcji RNA.
 • Skuteczna liza w przedziale od 10 do 100 000 komórek.
 • Dostępny w zestawie z Luna One-Step RT-qPCR. Kompatybilny z innymi zestawami RT-qPCR.
  Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Cell-Lysis-Module.png

2019-nCoV Primer & Probe Mixes (Norgen Biotek, Cat. TM67101, TM67130)
Mieszanka primerów i sond opracowana przez CDC (Centrum Kontroli i Prewencji Chorób). Wstępnie zmieszany, gotowy do użycia format w trzech niezależnych fiolkach (2019-nCoV_N1, 2019-nCoV_N2 oraz RNAse P Probe/Primer Mixes).

2019-nCoV RT-PCR Positive Control (Norgen Biotek, Cat. PC67102, PC67120)
Kontrola pozytywna dla SARS-CoV-2. Zawiera markery 2019-nCoV (N1 i N2) i RNazę P (kontrola wewnętrzna).

 


Produkty wykorzystywane do sekwencjonowania SARS-CoV-2 na Oxford Nanopore Technologies®


Zestawy ELISA, przeciwciała, białka rekombinowane i inne związki przeznaczone do detekcji SARS-CoV-2 i badań nad COVID-19

Cell Signaling Technology oferuje zwalidowane przeciwciała oraz związki, które mogą pomóc odkryć mechanizm infekcji wirusowej oraz przyspieszyć badania i rozwój testów i leków terapeutycznych.

Zestawy ELISA

Zestawy pozwalają na wykrycie w próbkach surowicy lub osocza ludzkich przeciwciał IgG, IgA lub IgM skierowanych przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 (białku S).
IgG jest najliczniejszą immunoglobuliną wytwarzaną w odpowiedzi na antygen i jest utrzymywana w organizmie po początkowej ekspozycji w celu uzyskania długotrwałej odpowiedzi. Przeciwciała z klasy IgG potrafią pozostać w organizmie człowieka na długo po infekcji.
Klasa IgA związana jest m.in. z odpornością dróg oddechowych, dlatego jest tak istotna w przypadku zachorowań na koronawirusa. Przeciwciała z klasy IgM powstają najszybciej z wszystkich typów i docelowo zastępowane są właśnie przez przeciwciała IgG.

Dostępne zestawy:

Właściwości zestawów:
 • Wykrywanie ludzkich przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2 w próbkach surowicy lub osocza
 • W 100% pozytywny wynik przy badaniu z potwierdzonymi próbkami dodatnimi
 • W 95,2% ujemny wynik przy badaniu z potwierdzonymi próbkami ujemnymi
 • Zestaw obejmuje WSZYSTKIE niezbędne składniki, w tym płytkę powleczoną antygenem, bufory, odczynniki do wykrywania oraz kontrole pozytywne i negatywne
 • Detekcja kolorymetryczna
 • Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego

 

Intra-Assay Precision: Three different serum samples were each tested in 16 replicates using a single assay kit of SARS-CoV-2 Spike Protein Serological IgG ELISA #20154. Intra-assay CV (%) was calculated for each sample, and each replicate was correctly identified as being positive or negative when compared to the Negative Control using the cutoff criteria described in the attached protocol.

 

Patient Testing: Patient samples were tested using the SARS-CoV-2 Spike Protein Serological IgG ELISA Kit #20154. Serum or plasma was obtained from donors who had been diagnosed with SARS-CoV-2 (confirmed positive n=17) or from uninfected donors collected prior to the SARS-CoV-2 outbreak (confirmed negative n= 62). Samples were heat-inactivated (56°C for 30 min) and diluted 1:800 prior to running the assay, as described in the attached protocol. Samples were considered positive, negative, or inconclusive based on the criteria described in the “Data Analysis” section of the attached protocol. Positive percent agreement (PPA) and negative percent agreement (NPA) were calculated from these data.

Przeciwciała pierwszorzędowe

SARS-CoV-2 Spike Protein
Human ACE2

 

Przeciwciała drugorzędowe:

Human Immunoglobulin

 

Białka rekombinowane:

SARS-CoV-2 Spike (trimeric)

SARS-CoV-2 Spike RBD

SARS-CoV-2 Spike RBD (multimeric/high avidity)

SARS-CoV-2 Spike S1 NTD

Human ACE2

Human ACE2 (multimeric/high avidity)


Przeciwciała i odczynniki do badania odpowiedzi gospodarza na infekcję wirusową.

Cell Signaling Technology oferuje zwalidowane przeciwciała oraz związki, które mogą pomóc odkryć mechanizm infekcji wirusowej oraz przyspieszyć badania i rozwój testów i leków terapeutycznych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Viral-Entry-2.png

 

Viral Entry, Replication and Transcription
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Virus-detection-2.png

 

Virus Detection and Innate Immune Activation
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Immune-response-2.png

 

Adaptive Immune Response
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Viral-Factors-2.png

 

Type I Interferon and Viral Restriction Factors
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Cytokines-2.png

 

Cytokines and Inflammation
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie CST-Covid-19-Cell-Death-2.png

 

Cell Death and Viability
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Fibrosis.png

 


Fibrosis
   

St. John’s Laboratory oferuje przeciwciała oraz związki, które mogą pomóc odkryć mechanizm infekcji wirusowej oraz przyspieszyć badania i rozwój testów i leków terapeutycznych.

Nazwa
Nr.kat.
Aplikacja
Recombinant anti-2019-nCoV NP ScFv antibody
STJ61042
ELISA
Anti-2019-nCoV NP antibody
STJ61041
ELISA
Anti-2019-nCoV S1 antibody
STJ61040
ELISA, WB
Anti-MERSC-CoV Spike Protein antibody
STJ140102
WB
Anti-Recoverin antibody
STJ95402
ELISA, IF, IHC, WB
2019-nCoV S2 Protein (Mammalian, C-Fc)
STJ61027
Calibrator or standard.
2019-nCoV S Protein NTD (Mammalian, C-6His)
STJ61019
Calibrator or standard.
2019-nCoV S1 Protein CTD (Mammalian, N-8His-Flag)
STJ61018
Calibrator or standard.     
2019-nCoV S1 Protein (Mammalian, C-6His)
STJ61017
Calibrator or standard.
2019-nCoV S1 Protein (Mammalian, non-tag)
STJ61016
Calibrator or standard.
2019-nCoV S1 Protein (Mammalian, C-Fc)
STJ61015
Calibrator or standard.
2019-nCoV S1 Protein_Mammalian, C-mFc)
STJ61014
Calibrator or standard. 
2019-nCoV S Protein RBD-SD1 (Mammalian, C-6His)
STJ61012
Calibrator or standard.
2019-nCoV S Protein RBD-SD1 (Mammalian, C-mFc)
STJ61011
Calibrator or standard.
2019-nCoV S Protein RBD (Mammalian, C-6His)
STJ61010
Calibrator or standard.
2019-nCoV S Protein RBD_Mammalian, C-mFc)
STJ61009
Calibrator or standard.
2019-nCoV 3C-like Proteinase (E. coli, N-6His)
STJ61000
 
Anti-CoV OC43 antibody
STJ400092
ELISA
Anti-CoV OC43 antibody
STJ400091
ELISA