NEB Enzymatic Methyl-seq


NEBNext Enzymatic Methyl-seq (EM-seq™) to nowa metoda identyfikacji 5-mC and 5-hmC oparta na sekwencjonowaniu nowej generacji/NGS (BS-Seq/ WGBS). Jest to skuteczna alternatywa dla analizy metylomu z wykorzystaniem konwersji bisulfitowej.

Mapowania metylacji DNA przy użyciu sekwencjonowania powszechnie opiera się na konwersji bisulfitowej, która jednak uszkadza DNA, powodując jego fragmentację i utratę. Prowadzi to do zafałszowania wyników. Metoda identyfikacji 5-mC i 5-hmC opracowana przez New England Biolabs opiera się na konwersji enzymatycznej, która w przeciwieństwie do konwersji bisulfitowej, minimalizuje uszkodzenie DNA i przez to jest bardziej skuteczna i wiarygodna.

• Doskonała czułość wykrywania 5-mC i 5-hmC.
• Większa wydajność mapowania.
• Bardziej jednolity zasięg GC.
• Wykrywanie większej liczby CpG przy mniejszej liczbie odczytów sekwencji.
• Jednolita dystrybucja dinukleotydów.
• Moduł konwersji dostępny również osobno.

Dowiedz się więcej…

Dostępne warianty:

NEBNext® Enzymatic Methyl-seq Conversion Module

NEBNext Enzymatic Methyl-seq Kit

NEBTV_Ep-28_thumbnail_1920_1