NEB PCR Cloning Kit


New England Biolabs oferuje szeroki wybór rozwiązań do klonowań, mutagenezy i biologii syntetycznej, w tym zestaw NEB® PCR Cloning Kit.
Zestaw jest narzędziem, które pozwala na proste, szybkie i wydajne klonowanie dowolnego produktu PCR, niezależnie od tego, czy reakcje amplifikacji są przeprowadzane z użyciem polimeraz DNA wysokiej wierności, które generują tępe końce lub polimerazy DNA Taq, która wytwarza pojedynczy nawis (zasadę A na końcu 3′).

Właściwości:

  • Szybkie klonowanie z 5-minutowym etapem ligacji.
  • Uniwersalność – możliwe klonowania zarówno na „lepkie” oraz „tępe” końce, jak i niezależnie od tego, czy startery użyte w reakcji PCR zawierają grupy 5′-fosforanowe.
  • Dla łatwej selekcji użyto wektor do pozytywnej selekcji – pMiniT™ 2.0 Vector, który posiada toksyczny gen blokowany przez wprowadzany insert. Dzięki temu tylko plazmidy zrekombinowane są dalej propagowane.
  • Wektor posiada promotory SP6 oraz T7 do transkrypcji in vitro.
  • Oszczędzaj czas, eliminując etapy oczyszczania. Zestaw umożliwia bezpośrednie klonowanie, od razu po reakcji amplifikacji.
  • Dla łatwego subklonowania i innych manipulacji pMiniT™ 2.0 Vector posiada flankujące miejsca restrykcyjne do wielokrotnego klonowania.
  • Miejsce restrykcyjne dla enzymu BsaI usunięte z genu oporności na ampicylinę (pozwala na klonowanie metodą Golden Gate Assembly).
  • Zestaw jest gotowy do użycia.
    Składniki zestawu obejmują linearyzowany wektor do klonowania oraz amplikon kontrolny 1 kb.

Zestaw jest dostępny z komórkami kompetentnymi lub bez.

Schemat procedury

Protocol

pMiniT 2.0 Vector Map

Map shown above displays the construct formed if no insert is present. Unique restriction sites are shown in black. Additional restriction sites that can be used for subcloning are shown in red. Expanded box below shows location of sequencing primers, restriction sites for subcloning, and placement of insertion site within the toxic minigene.

PCR cloning with low/no background

A 500 bp PCR product incubated with the linearized vector in a 3:1 ratio according to recommended protocol. 2 μl of reaction was transformed into provided NEB 10-beta Competent E. coli and 1/20th of the outgrowth was plated. Left plate serves as the control, with vector backbone only, right plate contains PCR insert.

Obejrzyj filmy, aby dowiedzieć się więcej o działaniu zestawu.