Polityka prywatności

Drogi Kliencie!

Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas priorytetowe i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W tym dokumencie zebraliśmy dla Ciebie zasady oraz cele przetwarzania Twoich danych oraz opis, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić. Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I CIASTECZKA

Definicje:

Administrator danych/My – Lab-JOT® Ltd. Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w  02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 214, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000491796, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223011836, REGON: 147037466.

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym imię, nazwisko, adres email, nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Strona – Strona internetowa udostępniana przez Lab-JOT® Ltd. Sp.z o.o. Sp.k. pod aktualnym adresem www.labjot.com

Użytkownik/Klient/Ty  –  osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub kontaktująca się z nami i korzystająca z jednej lub kilku oferowanych bezpośrednio przez nas albo za pośrednictwem strony  usług.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Konto Użytkownika  – dostępne dla Użytkownika miejsce na Stronie. Konto jest tworzone przez Użytkownika podczas rejestracji na Stronie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane. Konto umożliwia korzystanie z niektórych funkcji Strony niedostępnych dla niezalogowanych Użytkowników.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Lab-JOT® Ltd. Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w  02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 214, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000491796, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223011836, REGON: 147037466. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Poniżej prezentujemy informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług strony internetowej www.labjot.com  oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę.

§2. Dane osobowe i prywatność

 • Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług oraz założyć Konto Użytkownika na naszej stronie zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z naszych usług – ze względu na charakter tych usług. Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator.
  • W związku z tym Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach związanych z funkcjonowaniem konta na stronie, realizacją Twoich zamówień oraz, o ile wyrazisz na to zgodę, w celach marketingowych. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, że skontaktujesz się z nami.
  • Ponadto przysługuje Ci prawo do wglądu w treść dotyczących Cię danych, w każdej chwili możesz również zażądać ich poprawienia.
  • Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa.
  • Podstawa przetwarzania danych

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

 • umowa o świadczenie usług, w szczególności polegających na dostarczeniu zamówionych produktów, lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w na stronie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu: w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w celu marketingu bezpośredniego, w celach analitycznych i statystycznych, w celu badania satysfakcji klienta,
 • w celu informowania Cię (w tym drogą elektroniczną) o istotnych kwestiach lub zmianach dotyczących zamówionych przez Ciebie produktów lub usług
  • Podanie danych

Jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 • Skutek niepodania danych

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z wybranych usług strony, w szczególność wykreowania zapytania ofertowego,
 • brak możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.
  • Cofnięcie zgody

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 •  Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez strony lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

2.10. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 • Twoje uprawnienia

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj.na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

§3. Zakładanie Konta Użytkownika i korzystanie ze Strony

 • Korzystanie ze strony internetowej nie wymaga od Użytkowników podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak w celu skorzystania z opcji sprawdzenia cen produktów lub stworzenia kosztorysu cenowego wprowadzono obowiązek rejestracji i logowania. 
  • Rejestrując się i zakładając Konto zostaniesz poproszony o podanie nam swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i korzystania z wszystkich usług na stronie.

Ponadto możliwe jest podanie dodatkowych informacji (zainteresowań), które uzupełniają Twój profil. Ich podanie jest w pełni dobrowolne.

Jeżeli nie zgadzasz się z na udostępnianie nam swoich danych oraz z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy nie rejestrować się na stronie, nie zapisywać się do newsletterów, ani nie wypełniać formularzy kontaktowych.

 • Dane, które podajesz podczas rejestracji na naszej stronie, przetwarzane są przez nas, na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Użytkownika i związanych z funkcjonowaniem strony, w tym z przygotowaniem ofert cenowych, realizacją zamówień, udzielaniem odpowiedzi na pytania,
 • w celach analitycznych i statystycznych – abyśmy mogli stale poprawiać jakość świadczonych usług i dostosowywać funkcjonalności strony do Twoich potrzeb. Będziemy w związku z tym analizować Twoją aktywność na stronie, sposób korzystania z konta i Twoje preferencje,
 • ile wyrażono na to zgodę, przez zapisanie się do newslettera, w celach marketingowych i handlowych. Jeśli się na to zgodzisz – będziesz otrzymywać od nas m.in. informacje o promocjach, specjalnych ofertach, nowościach w ofercie i promowanych produktach na wskazany adres elektroniczny oraz adres instytucji. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, że skontaktujesz się z nami.

§4. Formularze kontaktowe

 • Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skontaktowanie się poprzez formularz wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane, na podstawie Twojej zgody:
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi,
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Lab-JOT polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony, byśmy mogli doskonalić jego funkcjonalności.
  • Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§5. Newsletter

 • Użytkownicy, którzy zapisali się do Newslettera podali w tym celu swoje dane osobowe. Dane osobowe podane przez Ciebie są przetwarzane, na podstawie Twojej zgody. Twoje dane osobowe są wówczas wykorzystywane przez nas do kierowania do Ciebie treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, telefonicznie lub poprzez marketing bezpośredni. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego realizacji. Dane osobowe w tym przypadku są przetwarzane:
 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Lab-JOT polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności na stronie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Zgodę na otrzymywanie Newslettera możesz wycofać w dowolnym momencie.

§6. Zapytania ofertowe, produktowe, techniczne, zamówienia, inne usługi.

 • Zwracając się do nas z zapytaniem ofertowym, produktowym, technicznym, zamówieniem lub korzystając z innych naszych usług podasz nam w tym celu swoje dane osobowe. Podanie danych kontaktowych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi lub świadczenia usługi. Dane osobowe podane przez Ciebie w zapytaniu są przetwarzane:
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwróciłeś. Podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi,
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Lab-JOT polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Klientów.
  • Dane osobowe podawane w zapytaniach są traktowane jako poufne, będą przechowywane do czasu pełnej obsługi zapytania, ale nie dłużej niż rok (chyba że wynika inaczej z odrębnych przepisów prawa).
  • W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody przed wykonaniem usługi lub odpowiedzią na zapytanie będzie skutkować brakiem odpowiedzi lub nie wykonaniem usługi.

§7. Warsztaty, konkursy, loterie.

 • Możemy poprosić o niektóre dane osobowe uczestników tego typu wydarzeń, aby sprawnie je przeprowadzić oraz dopełnić obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących np. wydania nagród. W momencie, kiedy poprosimy Cię o podanie danych osobowych, poinformujemy Cię również o celu, w jaki te informacje będą wykorzystane oraz o przysługujących prawach. Dane zebrane na potrzeby tych wydarzeń będziemy najczęściej przechowywać do momentu ich zakończenia poza przypadkami, kiedy konieczne będzie zachowanie ich ze względu na obowiązujące przepisy prawa (np. informacje o przekazanej nagrodzie).

§8. Administracja Danymi

 • Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych. W tych przypadkach prosimy zwrócić się pisemnie do Lab-JOT® Ltd. Sp.z o.o. Sp.k., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa lub na adres e-mail: t.dzieczewski@labjot.com. Każdy Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępniamy Twoich danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów. Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane.
  • W określonych przypadkach dzielimy się niektórymi danymi z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu (np. operatorom pocztowym lub przewoźnikom, którzy dostarczają złożone zamówienia, tj. Poczta Polska S.A., DPD). Podczas realizacji niektórych usług, np. w ramach wsparcia technicznego, czy zamówienia próbki produktu powierzymy Twoje dane firmą, które reprezentujemy. Firmy te wykorzystają powierzone im danych wyłącznie do załatwienia określonej sprawy. Twoje dane będą odpowiednio zabezpieczone i chronione.
  • Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.
  • Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo posiadasz Konto Użytkownika na Stronie, jeśli zapisałeś się do Newslettera lub do ewentualnego odwołania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych. Jeśli usuniesz Konto Użytkownika lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku je usuniemy.
  • . Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka prywatności podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą strony lub wiadomości e-mail.
  • Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z nami listownie na adres Lab-JOT® Ltd. Sp.z o.o. Sp.k., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa lub na adres e-mail: t.dzieczewski@labjot.com

§9. Pliki cookies

 • W związku z udostępnianiem zawartości naszego serwisu stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych tego serwisu internetowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

9.3. W naszym serwisie internetowym możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wtedy gdy wymagane jest logowanie. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  • Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia „cookies”?

Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie w Twoim urzadzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona niektórym bądź wszystkim serwisom ich przechowywanie lub by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy serwis internetowy chce zapisać na Twoim urządzeniu taki plik.

W każdej chwili  możesz także usunąć pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu.

Zarządzanie plikami „cookies” różni się w zależności od przeglądarki internetowej z której korzystasz.

Poniżej znajdują się odnośniki do instrukcji zarządzania „cookies” dla kilku najpopularniejszych przeglądarek. Jeśli korzystasz z innego oprogramowania skorzystaj z dostępnej w nim pomocy lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania stosownych informacji.

Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać tutaj.