Polecane produkty New England Biolabs


Odczynniki do przygotowania bibiotek do sekwencjonowania nowej generacji z serii NEBNext®

NEBNext® Enzymatic Methyl-seq Conversion Module
NEBNext Enzymatic Methyl-seq Kit
• NEBNext® rRNA Depletion Kit (Bacteria)
• NEBNext® rRNA Depletion Kit (Bacteria) with RNA Sample Purification Beads
• NEBNext Direct® Genotyping Solution
• NEBNext® Globin & rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat)
• NEBNext® Globin & rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat) with RNA Sample Purification Beads
• NEBNext® Companion Module for Oxford Nanopore Technologies® Ligation Sequencing

Zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych z serii Monarch®

Monarch™ Total RNA Miniprep Kit
• Monarch™ RNA Cleanup Kit (10 μg)
• Monarch™ RNA Cleanup Kit (50 μg)
• Monarch™ RNA Cleanup Kit (500 μg)

• Monarch™ Genomic DNA Purification Kit
• Monarch™ Plasmid Miniprep Kit
• Monarch™ DNA Gel Extraction Kit
• Monarch™ PCR & DNA Cleanup Kit (5ug)


NEBuilder® HiFi DNA Assembly – Bezproblemowe łączenie wielu fragmentów DNA.

Klonowanie 2.0:
Oszczędzaj czas – ciesz się prostym i szybkim klonowaniem w zaledwie 15 minut (składanie 2-3 fragmentów DNA) lub 60 minut (składanie 4 i więcej fragmentów DNA).
Elastyczność – użyj jednego systemu zarówno do prostych, jak i bardziej skomplikowanych klonowań (większych genów, dużej ilości fragmentów).
Wielofunkcyjność – metoda jest kompatybilna z różnymi aplikacjami. DNA może być natychmiast użyty do transformacji lub jako matryca do PCR lub RCA.
Uniwersalność – łatwo dostosowuje się do wielu manipulacji DNA (m.in. ukierunkowanej mutagenezy, łączenia ssDNA i dsDNA).

 

Dostępne warianty:
NEBuilder HiFi DNA Assembly Cloning Kit (zawiera komórki kompetentne: 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency, NEB #C2987)).
NEBuilder HiFi DNA Assembly Bundle for Large Fragments (zawiera NEB 10-beta Competent E. coli (High Efficiency, NEB #C3019)).
NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix (bez komórek kompetentnych).


Polimeraza DNA wysokiej wierności, której możesz zaufać – Q5® High-Fidelity DNA Polymerase

• Wysoka wierność (do 280 razy bardziej wierna, niż polimeraza Taq).
• Szybkość, czułość, precyzja.
• Polimeraza na ciężkie czasy – idealna do amplifikacji trudnych matryc (np. bogatych w pary GC).
• Doskonały wybór do klonowania, mutagenezy i innych metod wymagających wysokiej wierności.
• Dostępna w wielu formatach: master mix, hot start, PCR kit.
• Kosmiczna polimeraza. Pierwsza polimeraza z powodzeniem użyta w kosmosie.

Dowiedz się więcej

1 We continue to investigate improved assays to characterize Q5’s very low error rate to ensure that we present the most accurate fidelity data possible (Potapov, V. and Ong, J.L. (2017) PLoS ONE. 12(1): e0169774.).
2 PCR-based mutation screening in lacZ (NEB), lacI (Agilent) or rpsL (Life)
3 Takagi et al (1997) Appl. Env. Microbiol. 63, 4504-4510.

Nowość w ofercie! Q5U™ Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase

Q5U Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase to zmodyfikowana wersja Q5® High-Fidelity DNA Polimerase. Q5U zawiera mutację, która umożliwia odczyt i amplifikację matryc zawierających zasady uracylu i inozyny.
Dowiedz się więcej


Zestawy do oczyszczania DNA z żelu oraz PCR i reakcji enzymatycznych:

Monarch™ DNA Gel Extraction Kit, #T1020
Monarch™ PCR & DNA Cleanup Kit (5ug), #T1030

• Elucja możliwa już od 6 µl dzięki unikalnej konstrukcji kolumienki.
• Oczyszczone DNA w zaledwie kilka minut (5-10 min.)
• Wysoka wydajność i szeroki zakres oczyszczania (od 50 pz do 25 kb).
• Oczyść oligo, ssDNA i małe fragmenty DNA za pomocą prostej modyfikacji protokołu.

Dowiedz się więcej

Unikalna konstrukcji kolumienki umożliwia elucję już od 6 µl i zapobiega retencji buforu.