DpnII, recombinant, conc.

Informacje dodatkowe

Opis

https://international.neb.com/R0543

Wielkość

1000 units

Producent

New England Biolabs