Endonuclease VIII

Informacje dodatkowe

Opis

https://international.neb.com/M0299

Wielkość

1000 units

Producent

New England Biolabs