EnGen Sau Cas9

Informacje dodatkowe

Opis

https://international.neb.com/M0654

Wielkość

500 pmol

Producent

New England Biolabs