Hemo KlenTaq

Informacje dodatkowe

Opis

https://international.neb.com/M0332

Wielkość

1000 assays

Producent

New England Biolabs