Hpy166II, recombinant

Informacje dodatkowe

Opis

https://international.neb.com/R0616

Wielkość

1000 units

Producent

New England Biolabs