Phi X 174 RF I DNA

Informacje dodatkowe

Opis

https://international.neb.com/N3021

Wielkość

30 µg

Producent

New England Biolabs