Phi X 174 Virion DNA

Informacje dodatkowe

Opis

https://international.neb.com/N3023

Wielkość

250 µg

Producent

New England Biolabs