StyD4I, recombinant

Informacje dodatkowe

Opis

https://international.neb.com/R0638

Wielkość

200 units

Producent

New England Biolabs