pBR322/BstN I Digest

Informacje dodatkowe

Opis

https://international.neb.com/N3031

Wielkość

250 µg

Producent

New England Biolabs