Tsp45I

Informacje dodatkowe

Opis

https://international.neb.com/R0583

Wielkość

400 units

Producent

New England Biolabs